אנו בישיבת בני עקיבא "אורות יהודה" לרשותך 
ניתן לפנות : 
טל. 02-9933406, פקס. 02-9938282 . דוא"ל office.oy@gmail.com