אפרטיול לכיתות ד', בהובלת המשצ"ים שלנו

כבכל שנה, הדריכו המש"צים את תלמידי כיתות ד', ממוסדות החינוך באפרת, באפרטיול. המש"צים קיימו סיור מעמיק לתלמידים בהכרת היישוב בו הם גרים וזכו לתעודת הוקרה על הנחיה נפלאה.