בוקר כיתה בביתו של הרב אוריאל לכיתה ט3

כפעילות סגירת מעגל לשנת הלימודים התלמידים פתחו את בקבוקי החלומות והיעדים שכתבו בתחילת השנה ובמעגל שיתף כל תלמיד את היעדים שהציב לעצמו ואם אכן עמד בהם.
השיתוף היה עוצמתי מרגש ומכיל. יצאנו להפסקה מפנקת של משחקים ופינוקים סיימנו במעגל של חוויות מצחיקות מהתלמידים שחוו במהלך השנה במקומות השונים בישיבה.