בוקר כיתה לי'3

בוקר כתה י'3 נפתח בתפילת שחרית בבית כנסת יד אהרון באפרת. בסיום התפילה למדו התלמידים את הפרק היומי ברמב"ם ומשם המשיכו למגרש הטניס להפוגת משחקים ושיח.