בוקר כיתה מגבש ל- ט'1!

פתחנו את הבוקר בתפילה בבית כנסת 'תפארת אבות' ובלימוד תורה של שחר.