בוקר פעילות במסגרת שיעור של"ח לכיתה ט1

למדנו איך מדליקים אש בתנאי מזג אויר מאתגרים,