בוקר שכולו תורה!

תלמידי הישיבה, התכנסו לבוקר שכולו תורה. 

עשינו חזרה יחד לקראת החידון הישיבתי "הדור קיבלוה"
הרב מוטי פתח, לאחר מכן התקיים לימוד בחברותות, ובעקבותיו לימוד עם הר"מים השונים. ולבסוף הרב אליהו חתם את הלימוד. 

זכינו באווירת לימוד בית מדרשית!

יישר כח עצום ללומדים!