ביקור בישיבת

לאחר פאנל הישיבות וההיכרות הראשונית בישיבה, יצאו תלמידי כיתות יב' בשבוע שעבר לשבוע ישיבה ראשון, הרב מוטי יצא לסבב ביקורים בישיבות השונות מירוחם בדרום עד ליפו במרכז. המפגש הראשון של התלמידים עם עולם הישיבות היה מוצלח ביותר.