גבורה יהודית!

לקראת חג חנוכה העוסק בגבורה יהודית, תלמידי הישיבה עברו שיעורי חינוך בנושא.

לאחר מכן צפו בסרט התיעודי "מבצע חתונה"
    </div>
    
		  
	        		<div class=