גיבוש מש"צים

כשמונה תלמידים מכיתות ט' השתתפו ביום גיבוש לקראת קורס מש"צים (מדריכי של"ח צעירים) שיתחיל בחופשת הפסח, התלמידים הדליקו מדורה עם גפרור אחד, התנאי רטיבות קשים, הכינו לחם בפוייקה והתגבשו בהליכה על חבל שהם קשורים בערסל סנפלינג ומוחזקים ע"י חבריהם. בסוף היום התגבשה חבורה למופת לקראת קורס המש"צים.