גינה לי

התלמידים לקחו על עצמם לטפח גינה בישיבה ולייפות את סביבתם.