בשנת תשנ"ה חוויתי יחד עם כל עם ישראל רגשי אבלות משמעותיים מאוד.
באותה שנה הסתלקו מירושלים של מטה שלוש דמויות חשובות ומרכזיות בעולם היהדות , והוזמנו לשבת יחדיו ב"מזרח" בירושלים של מעלה. אני אישית נשאתי את עיני פעמים רבות לגדולי עולם אלה , קיבלתי מהם תורה במישרין ובעקיפין ובוודאי הם השפיעו רבות על עיצוב האישיות שלי.
בנוסף , הרגשתי נקודת זהות אישית עם שלושתם , כי שלושתם נקראו "הרב שלמה"... הרגשתי באותה שנה שתם עידן.
 "הרבנים שלמה" של הדור הקודם נתבקשו לעולם האמת , ועכשיו התור של "הרבנים שלמה" שנשארו לנסות למלא את החלל שהשאירו גדולי עולם אלו.
כוונתי לרבנים הבאים:
הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל , שנפטר בכ' אדר א' תשנ"ה - שידע ללמוד וללמד תורה במאור פנים ולהגיע להבנות ולהסברים ברורים בכל עניין בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים .
הרב שלמה קרליבך זצ"ל , שנפטר בט"ז חשוון תשנ"ה - שידע בניגוניו ובסיפוריו לפתוח לבבות של קרובים ורחוקים מתוך עומק הלב ובאהבה גדולה. לב כה גדול שהיה בו מקום לכל עם ישראל, וכיום אין שמחה בעולם שלא מנגנים בה לפחות אחד מאלף השירים והמנגינות שחיבר. בכך גם זכה לקרב עשרות אלפי לבבות אבודים לעבודת ה'.
הרב שלמה גורן זצ"ל , שנפטר בכ"ד חשוון תשנ"ה - שידע להנהיג את צה"ל מבחינה רוחנית ודתית ואף את כל המדינה בתפקידו כרב ראשי , מתוך אמת צרופה , באומץ לב נדיר ולפעמים אף בתוקף ללחום מלחמתה של תורה.
וחשבתי לעצמי... 
אם נצליח להקים ישיבה תיכונית שבה לומדים תורה באופן איכותי ומקיף כמו הרב ש"ז אוירבך , ומפתחים בלב הנוער אהבה ורגישות לעם ישראל הרחוקים והקרובים כמו הרב שלמה קרליבך , וביחד עם זאת מבינים את החשיבות להנהיג את עם ישראל באומץ מתוך דרך התורה כמו הרב שלמה גורן – אז עשינו משהו גדול! שידרגנו את הדור!
זה גם חזון הישיבה בעיני. אנחנו חיים בעולם שמתאפיין בשילובים בתחומים רבים , וכך גם מבחינה רוחנית ודתית עוסקים בסינתזות - תורה וציונות , תורה ומדע , ספרדים ואשכנזים , חסידים ומתנגדים – כולם סינתזות.
בישיבת בני עקיבא אורות יהודה נשאף לסינתזה נוספת – סינתזה ושילוב של "רב אוירבך" , "רב קרליבך" , ו"רב גורן". שלושת גדולי עולם אלו השאירו אחריהם כוחות מיוחדים שעלינו להנחיל הלאה לדורות הבאים – זכותם תגן עלינו ואי"ה יצליח דרכינו במאות ואלפי תלמידים שלמדו וילמדו בישיבת אורות יהודה.
נדרש חזון , מאמץ , זמן , כוח וכסף של אנשים רבים – ולבסוף זכינו שמחזור א' פתחו את דלתות הישיבה בא' באלול תשנ"ז.
כל השאר היסטוריה...