ביסודה של ישיבה-תיכונית, עומד המפגש שבין האדם לתורה ולחכמה. לימוד התורה המעצב את אישיותו אדם, מעצים את האדם, בונה את מידותיו ועולמו הפנימי ומאפשר לאדם לגלות את האור האישי שלו. חיי האדם בישיבה הם מסלול של התפתחות פרטית וחברתית והוא לומד לנהל יחסי גומלין שבהם הוא נותן ומקבל כל העת. המפגשים שבהם תלמיד נפגש עם העולם הם מגוונים: בשכל, ברגש, באמצעות החושים, בתנועת הגוף או חלקים ממנו.

בעבודת ה' בישיבה, אנו מבקשים ליצור התעוררות אישית מתוך העשיה השגרתית ומתוך רגעי שיא שאותם ינצור כל תלמיד לאורך ימים ושנים טובות. התהליך החינוכי המתבקש מורכב גם מיוזמות חינוכיות חדשניות שמוציאות את התלמיד והמורה מאיזור הנוחות ומאפשרות גילוי חדש ומעורר ליצירת הזדהות ומחוייבות.

זכינו שישיבת בני עקיבא "אורות יהודה" היא בית יוצר לגדל נערים לתורה, חכמה, מידות ויראה. דווקא בשלב ההתפתחותי שבו אדם עומד על דעתו ומברר את זהותו, אנו צוות הר"מים והמורים, זוכים ליטול חלק בתחנה מרכזית וחשובה במסע האישי של כל תלמיד. אנו עומדים נפעמים מעוצמות הרוח של תלמידינו, המביאים עולמות פנימיים, סקרנות ועומק, אל המרחב הישיבתי ומאירים את סביבתם באור יקרות.

הנוער שלנו רוצה את העולם טוב יותר ומוכן לקבל על עצמו אתגרים כדי לקדם את העולם. תפקידינו לעזור להם למצוא את המיוחד שבהם, ליזום ולבצע. אנו משרטטים גבולות ופועלים במעורבות עם התלמידים למצות תהליכים ולהגשים חלומות. חשיבות גדולה, בתהליך הרוחני והחינוכי, לחיבורים של סוגי הלמידה השונים והפיכת אוסף הפעולות לתהליך רצוף שבו לכל מעשה, מחשבה והתלבטות יש מקום וזמן. החינוך השלם מחבר את כל הגורמים שאיתם נפגשים התלמידים ולכן יש חשיבות גדולה למעורבות הבריאה של הורים. אליהם מצטרפים תנועות הנוער ורכזי הנוער בישובים.

החלום שלי הוא לראות תלמידים שמתקדמים, מחדשים, מפתחים ומשיגים, כך שיש להם את חווית הלמידה, הגילוי והבירור של מקומו בעולמו של הבורא יתברך.