בלימוד הגמרא ישנם פערים תרבותיים, שפתיים ותודעתיים גדולים בין נוסח הגמרא לבין הלומד המודרני שחי במאה העשרים ואחת.

בכדי לסגור את הפערים נעשים ניסיונות רבים, באמצעים שונים, לקרב ולהאהיב את לימוד הגמרא על תלמידנו.

אנו מאמינים שלימוד המבוסס על שיטה קבועה המאפשרת לתלמיד לרכוש כלים ומיומנויות הם המפתח לחיבור לקודש.

התפקיד שלנו הוא לאפשר ללמוד לעבור תהליך אישי, כך שיוכל לחזור על הנלמד ולהכין סוגיא בעצמו .

שבעת המ"מים הם: מילה, מונח, מושג, משפט, מחלוקות, מסקנות ומשמעות.

הלימוד השיטתי מפגיש ומקנה ללומד שפה (אוצר מילים), דרך חשיבה, מושגים הלכתיים ומונחים תלמודיים כבסיס ללימוד המעמיק של הקומה העיונית בלימוד. ענין מרכזי בלימוד הוא קומת המשמעות והרלוונטיות, שאליו אנו חותרים בלימוד השגרתי.

לשמחתנו, אנו רואים את ההתקדמות והתגובה של התלמידים להתמודדות מבורכת עם לימוד הגמרא, שהינה תשתית החשיבה ההלכתית.