המש"צים מתכוננים לגיחה!

המשצי"ם מעלים הילוך ומכינים בקדחתניות את הגיחה הקרובה.
לפני הגיחה עשינו חזרתות גנרליות.. הכנו אוהלי סיירים מושלמים, גדר מדהימה ופיתות מעיפות!
שיהיה לנו בהצלחה