הנהלת חמ"ד בישיבה

במהלך ביקור של הנהלת חמ"ד והנהלת משרד החינוך- מחוז ירושלים בישיבה, שוחח הרב ד"ר אברהם ליפשיץ עם התלמידים לאחר התפילה. בשיחה דובר על מה אנו למדים מאבות האומה, דנו בשאלה האם החיים במצב של נס טובים יותר מחיים על פי טבע, מהותו של עם ישראל שבהשגחה וסיימנו בנושא של שורד מעטים מול רבים.