הרב שלום ויסברג בביקור אצל תלמידי השמינית שיצאו לשבוש"ים