התנדבות כיתות ט' בקשואלה ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד

במסגרת ההתנדבויות ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד, תלמידי כיתות ט' עזרו בבנייה וניקוי החווה בקשואלה.