התנדבות כיתות יא' ו-יב'1 בביה"ס ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד

במסגרת ההתנדבויות ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד, תלמידי כיתות י״א ו-י״ב1 ביקרו את תלמידי שכבות ז-ח של כרמי יהודה, אורות עציון וראשית והעבירו שיעור על עזרא שוורץ הי״ד ועל החשיבות של שימור וחיזוק הקשר בינינו לבין יהדות התפוצות.