התנדבות כיתות יב' בגבעות ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד

במסגרת ההתנדבויות ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד, תלמידי כיתות י״ב שמעו על הפעילות המדהימה בסדנת שילוב שבגבעות ולאחר מכן עזרו לצבוע גדר.