התנדבות של כיתות ט'2 וי'2 בחטמ"ר עציון ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד

במסגרת ההתנדבויות ביום לזכרו של עזרא שוורץ הי"ד , תלמידי כיתות ט׳2 ו-י׳2 קיבלו סיור מודרך בחטמ״ר עציון ולאחריו התנדבו בסידור הנשקיה ובפרויקטים שונים בבסיס.