ובמקום הראשון..

כיתה י"א3 זכתה במקום הראשון בחידון הישיבתי בגמרא.
בעקבות הזכיה הם נהנו מארוחת ניו דלי