"והערב נא" גם מרחוק!!

לקראת החגים יצאנו במתכונת מיוחדת של "והערב נא".
בכל ערב התלמידים לומדים עם אחד הר"מים נושא אחר לקראת חגי תשרי והימים הנוראים.

כל התלמידים וההורים מוזמנים להצטרף לתכנית!!