חג השבועות - במדבר | שלמה בן דוד

בס"ד

התורה ואני

הרב קוק טוען שהתורה קשורה מהותית לנשמה של כל יהודי. אך לא כל אחד מתחבר ללימוד תורה. אם לימוד התורה הוא אכן טבעי לנשמה היהודית, מדוע מחנכים יהודים צריכים לעבוד כל כך קשה? הרב קוק מתייחס למספר סיבות מדוע אדם עלול להרגיש מנותק מן התורה:

 

הערכת התורה

כדי להעריך כראוי את הערך של לימוד התורה, עלינו להכיר את המהות הפנימית של התורה. התורה היא התגלות של רצון ה' בעולם. רק בגלל המגבלות של מצבנו הפיזי, אנחנו לא מסוגלים לזהות את גדולתה של התורה.

באופן דומה, עלינו להבין לעומק את מהות הנשמה הא-לוהית ש-ה' נתן לנו. לעיתים, אנשים טועים ונופלים, אבל בסך הכל, עלינו להאמין שקיים מתאם פנימי בין ערכי המוסר של התורה לבין התכונות הפנימיות של הנפש. המידה שבה אדם נהנה ללמוד תורה היא פונקציה של חידוד אופיו, דהיינו, ככל שהרגישות המוסרית שלנו גדולה יותר, כך נוכל להזדהות יותר עם התורה וערכיה.

תובנה בסיסית זו היא חיונית כדי להעריך כראוי את לימוד התורה. כאשר התורה נלמדת בקדושה, ניתן לחוש את גדולת התורה ואת האופן שבו היא נובעת ממקור הקדושה.

 

הרמת הפרטים בקדושה

הערכה בסיסית לתורה, עדיין, אינה מספיקה. גם אם מכירים בכך שהתורה היא א-לוהית, ניתן להרגיש תחושה של קוצר רוח כאשר מתמודדים עם חוקים אינספור, עם שלל פרטים מורכבים. יש כאלה שנמשכים לעניינים נשגבים, רוחניים, ומרגישים מוגבלים ומתוסכלים כאשר הם לומדים את הפרטים המפורטים של ההלכה.

המענה לרגשות הגבלה אלה הוא לא להימנע מלימודי הלכה אלא "על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקורו הרוחני". (אורות התורה ט ', ח). פרט עשוי לקבל משמעות רבה כאשר הוא מואר על ידי הבזק של תובנה או השראה פתאומית. הצלחת "הרמת הפרטים" מחייבת עידוד והתמדה רוחניים במרדף המחשבתי אחר גבהים של קדושה.

למעשה, כל מילה של תורה מכילה אור אינסופי. מי שלומד להבין חלקים באור זה, מקבל הבנה לתוכן הרוחני הפנימי של כל פרט.

 

מצא את החלק שלך בתורה

היבט נוסף שצריך לטפל בו, לפי הרב קוק, הוא שלא כל תחומי התורה מעניינים את כולם באופן שווה. בכללי, אנחנו צריכים להעסיק את עצמנו עם אותם עיסוקים שמעניינים אותנו. זה נכון במיוחד לגבי לימוד התורה, כפי חז"ל לימדו, " אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ" (עבודה זרה, י"ט.)

ישנם אנשים אשר סטו מהעם היהודי ואף "נטשו" אותו, משום שהם לא עקבו אחר נטיות ליבם בבחירת נושאי עניין בלימוד התורה. לדוגמא, לאלו שיש נטייה לחקירה פילוסופית, אם הם יקדישו את עצמם ללימודי ההלכה, באופן לא מפתיע, הם יחושו התנגדות פנימית למסלול הלימוד הזה, שכן הוא לא תואם את נטיותיהם הטבעיות. לרבים כאלה, מכיוון שהם לא מבינים מהו שורש הקונפליקט הפנימי שלהם, הם משייכים את הבעייתיות הפנימית שלהם ללימוד התורה.

בסופו של דבר, התורה מכילה עולם ומלואו של קדושה, ואנחנו יכולים להגיע בעזרתה למרומי מרומים של רוחניות, אם רק נשכיל ונתאמץ. ברוך אתה... אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו!

 

בברכת חג שבועות שמח ושבת שלום

שלמה בן דוד - רכז חברתי