חדשנות בלמידה

בחדר החדשנות שבישיבה אנו משתדלים ליזום וליצור דרכי הוראה, למידה והערכה שונים מהמקובל בכיתה הרגילה. במהלך הימים האחרונים, כיתות וקבוצות לימוד משתמשות במשאב החדש שבו זכינו ליצור סביבת למידה שבה מיושמים עקרונות ההוראה החדשנית. התמונות משיעור היסטוריה לכיתה יא'1, יישר כוח לרב יונתן מוניץ.