חידון על חומש בראשית - פשט ורש"י

כחלק מלימוד בסדר ערב וכסיום חווייתי לספר בראשית, הרב ראובן ארגן לתלמידים חידון ג'פרדי על ספר בראשית. הכיתות השונות התמודדו אחת מול השנייה על תואר "חכמי בראשית".