יום 'בית חינוך ומשפחה' לכיתות י"ב!

את היום החשוב פתחו אנשי צוות מהישיבה. לאחר מכן שמעו התלמידים שיחות מגוונות הקשורות לזוגיות והקמת משפחה בע"ה בעיתו ובזמנו!