יום המעשים הטובים - כיתות י' ביזמות כפר עצמיון

תלמידי כיתות י'1 ו- י'2 יצאו להתנדב ביום המעשים הטובים. מחוץ לכפר עציון, התלמידים עזרו ליזמים צעירים בגוש להקים מיזם חדש: איסוף של פירות וירקות מבתי עסק באיזור וחלוקה למשפחות מעוטי יכולת. התלמידים הכינו את השטח עבור המיזם.