יום העשרה לקראת הבחירות

לקראת יום הבחירות, הצוות הפדגוגי המוביל בישיבה, החליט לקיים יום העשרה סביב תפיסות כלכליות שונות. המטרה היתה להרחיב את הידע ונקודות המבט של התלמידים אל מעבר לסוגיות הביטחוניות והמדיניות. היום התחלק לשלושה חלקים:

בחלק הראשון התלמידים חילקו את תקציב המדינה על פי סדרי עדיפות שהם קבעו.

בחלק השני התלמידים שמעו שתי הרצאות, שהציגו את עמדות היסוד והיישום המעשי של תפיסות כלכליות סוציאליסטיות וקפיטליסטיות.

בחלק האחרון, על בסיס הידע שרכשו ותחומי הענין שלהם, נדרשו התלמידים להציע הצעות חוק כלכליות - חברתיות, המוגשות בשיתוף פעולה עם מצען הכלכלי של המפלגות השונות וחברי כנסת שמייצגים אותן. לחלק הזה נרתמו כל המחשבים הניידים של הישיבה והתלמידים, בקבוצות, חקרו באינטרנט, השוו גישות וניסחו הצעות חוק.

בנוסף, הצביעו התלמידים פעמיים בקלפי: פעם על פי המפלגות ופעם על פי המצע הכלכלי, ללא שם המפלגה.

היה מענין להשוות בין התוצאות השונות.

היה מרגש לראות את בית המדרש מלא בקבוצות מתענינות, מתווכחות ומבררות יחד עד לגיבוש הצעה מוסכמת ומגבושת.

תודה לצוות המארגן של היום: מתן שפלר, טליה שנהב, מתן אלמה, רינה לונדון, שלמה בן דוד, הרב יהודה ג'יסון.