כולנו משפחה אחת

"כולנו משפחה אחת"

ישיבת בני עקיבא אורות יהודה ותלמידיה פעלו ועבדו במשך חודשיים על פרויקט: "כולנו משפחה אחת".

במהלך הפרויקט  למדו התלמידים על חללים ממבצע צוק איתן ובנו לוחות קיר בכיתות על חיילים שונים לפי חלוקה לכיתות.

בהמשך הפרויקט נפגשו התלמידים עם משפחות ששכלו את בניהם במבצע צוק איתן לשיחה בה חשפו התלמידים את אשר למדו על בנם ושמעו מהמשפחה על הבן ממבט של הורים.

משיחות עם בוגרי הישיבה, אנו למדים על עומקה של השפעת הפעילות, בכך שבוגרינו שומרים על קשרים עם חלק ממשפחות הנופלים.