כיתה י"ב3 ניצלה את הערב האחרון של השנה למפגש הכנה לשנה החדשה

תלמידי הכיתה מאחלים שנה טובה בריאה ושמחה לכל ישיבת אורות יהודה, 

תלמידים, הורים, רבנים ומורים!