כיתות ט'-י' בטיול בתל עזקה

לסיכום האירועים החברתיים שהתקיימו במהלך השנה, יצאו תלמידי כיתות ט'-י' לטיול בתל עזקה לפעילות סיכום.