כיתות יב' בהדרכה של ליזו מאיגוד ישיבות ההסדר לקראת הגיוס לצבא