לימוד ליל הושענא רבה

לימוד הושענא רבה עם ניגונים ביישוב נוקדים עם חבר'ה מכיתה י'1!