לימוד מיוחד לקראת יום כיפור ב- ZOOM לתלמידים יחד עם סבים וסבתות

רגע לפני יום כיפור זכינו למעמד מיוחד ומרגש. תלמידי הישיבה התכנסו בזום ללימוד משותף עם סבים וסבתות, כאשר גם יתר בני המשפחות מצטרפים ללימוד. 

התחלנו בלימוד עפ"י דף מקורות ב"חברותות" ולאחר מכן התקיים שיעור סיכום מפי הרב אליהו, ראש הישיבה.
הלימוד היה ייחודי מאד והתקבלו רשמים מחלק מהתלמידים אשר העידו על לימוד של 3 דורות במסך אחד!
אשרינו שזכינו ללימוד כזה ולחיבור כזה בין הדורות בערב יום כיפור