לימוד משניות ישיבתי בבית המדרש לעילוי נשמת אליהו נתנאל, אביו של הרב ינון

לקראת יום השלושים לפטירת אביו של הרב ינון הצטרפו תלמידי הישיבה ללומדי המשניות לעילוי נשמתו במטרה לסיים את כל ששת סדרי משנה עד השלושים לפטירתו