לקראת האקתון במועצת אפרת

נבחרת היזמים אצלנו בישיבה, המורכבת מנציגי הכיתות השונות, נשלחה לייצג את הישיבה בפגישת היערכות ראשונית ל״האקתון״ יישובי. במסגרת התחרות, בתי ספר שונים יתחרו על רעיון חדשני לפרויקט התורם לקהילה. נושא התחרות הוא "החומרים של העבר הם האוצר של המחר". התחרות מנוהלת על ידי מועצת אפרת. בשלב זה, התלמידים חשבו על כמה רעיונות מעניינים מאד, והתמקדו באחד מהם. יש עוד כמה שלבים לתחרות, ואנחנו מאחלים לנבחרת המון הצלחה!!!