מגדילים את אור התורה

כיתות יא1 ויא3 ערכו משמר לימוד גמרא בבית המדרש. 

ראש הישיבה הרב אליהו פתח את הערב בדברי רוממות לאחר מכן עברו התלמידים ללמידה עצמאית משמעותית מאד. 

בסיום הערב זיכה אותנו הרב שלום בטיש מיוחד שהיה מרגש מאד. 

שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!