מגדילים תורה לקראת החנוכה!

לקראת חנוכה התקיים בכיתה ט' מבחן על קרבנות הנדבה