מגמה מדעית המשלבת לימודים עיוניים, מעבדות איכותיות וסיורים מחקריים.
את יחידת החקר התלמידים מבצעים במעבדות של האוניברסיטה העברית בירושלים.
במסגרת הלימודים במגמה התלמידים יכולים להשתלב בפרויקטים מחקריים מתקדמים בהנחיה אקדמית.