מהי שמחה?

במסגרת לימודי מגמת מחשבת ישראל, יצאה קבוצת תלמידים לקיים מפגש עם דמויות ציבוריות מגוונות על מנת לברר את הזוית האישית שלהם למושג שמחה. מגוון התשובות איפשר לתלמידים להכיר את היכולת לתרגם את ההגות הנלמדת בשיעורים לשאלות של שגרה וחיי מעשה.