מידעון פרשת שמות

 

 פרשת שמות

השבת נתחיל לקרוא את ספר שמות, לפני שניכנס לעובי הקורה של ספר זה הספר נקרא בפי הרמב"ן "ספר גלות וגאולה" והנציב מכנה ספר זה הספר "השני".

מה פירוש כינויים אלו? מה ניתן ללמוד מהם?

לעניות דעתי אחרי שנבחן לעומק את פירושם נראה שמאחורי כל אחד מן הפירושים מסתתר אותו יסוד.

ספר הגאולה- ..."בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז הוחל. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים אף-על-פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא-להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם... ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות  כבוד ה' מלא אותו תמיד"

 

הרמב"ן אומר שגם לאחר שעם ישראל נגאל ממצריים עדיין נחשב העם כגולה, מדוע? משום שעד שלא השלים העם את יעודו עדיין הוא נחשב גולה, ומהו יעודו? השראת שכינה קבועה בעם ועלייה למדרגת האבות, רק אז תושלם הבטחת הברית שהובטחה לאבות בספר בראשית, רק כאשר יבנה המשכן ותשכון השכינה בקרב העם תושלם הגאולה.

ספר השני- בקריאה ראשונה כינוי זה של ספר שמות הוא פשוט כי הוא בא אחרי הספר הראשון, אלא שמפירושו ניתן ללמוד דבר עמוק יותר: "אלא בא ללמדנו דזה הספר ביחוד הוא שני לספר ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספר. היינו בו נגמר סדר הבריאה. וכמאמרם ז"ל "בראשית: בשביל ישראל שנקראו ראשית". פי' תכלית העולם בכלל. הוא שיהא אומה אחת חלק ה' עמו. וזה לא נשלם עד שיצאו ישראל ממצרים ובאו לתכליתם שיהיו ראויים להיות לאור-גוים להעמידם על ידיעת אלהי עולם וכמו שביארנו בגוף הספר נמצא דספר שמות הוא ספר שני להראשון כמו שהמה עניין אחד ובו שני חלקים של ספר הבריאה":

הנצי"ב מחדש לנו שספר שמות הוא המשך ספר בראשית, המשך סיפור בריאת העולם, רק לאחר היווצרות עם ישראל הושלמה בריאת העולם. עם ישראל שהוא תכלית הבריאה נוצר בספר שמות, רק לאחר שהעם נוצר הושלמה בריאת העולם. בספר זה עם ישראל מתפתח הן פיזית והן רוחנית, ידוע שעם ישראל יוצא ברכוש גדול מאד לאחר יציאת מצריים אך בזה לא תם הספר, רק לאחר העלייה הרוחנית של העם, רק לאחר מתן תורה ובניית המשכן מושלמת סופית בריאת העולם.

נסכם ונאמר שגם לדעת הרמב"ן וגם לדעת הנצי"ב מה שעומד פה ביסוד הוא השראת השכינה בעולם, רק כשעם ישראל מגיע לשם הושלמה הבריאה ותם תהליך הגאולה.

 

שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

שבת שלום

הרב בועז סמואל

 

מהנעשה בישיבה

 

עשרה בטבת 

לציון עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי, התקיימה בישיבה שיחה מפי איש העדות רפאל בורנשטיין, סבא של יואב מכיתה ט' ואלון מכיתה י"א. רפאל סיפר על חייו כילד בצרפת בזמן השואה ונתן השראה רבה לתלמידים. 

לאחר השיחה, התקיים לימוד פורה בחברותות בין שכבתיות.

 

 
 
 

 

 
 
 

 

אחדות 

 

לאחר הפיגוע הנורא בו נרצחו 4 חיילי צה"ל, הגיעו תלמידי הישיבה לתחנה מרכזית בירושלים למען הפגנת אחדות לזכר הנרצחים. כוחנו באחדותינו!

 

 
 
 
 
 
 

 

סמינריון אמון 

בסוף  השבוע האחרון, התקיים סמינריון בישיבת אוהל שלמה בבאר שבע, בנושא אמון. 
התוכנית כללה הצגת פתיחה עם הנהגת התלמידים, שיחת פתיחה עם הרב אליהו 
ויחידות עם הרמים. 
בנוסף, התקיימה שיחה עם שחקן הכדורסל לשעבר בן רייס, שסיפר על 
ההתמודדות שלו עם שלוש פציעות קשות ואיך תמיד צריך להמשיך להאמין בעצמך. 
ביום שישי, התקיימה ההצגה, "הורים ללא מוצא" ע"י 
התאטרון של ישי ואייל. ההצגה דיברה על תקשורת ואמון בין הורים לילדים. 
הסמינריון היה מוצלח מאוד, באווירה טובה שירה וריקודים. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  Facebook  ​  Website  ​

 

 

ישיבת בני עקיבא "אורות יהודה" אפרת

כתובת:   ת.ד. 1006 אפרת 9043500 אפרת 
טלפון : טלפון: 02-9933406 
פקס: פקס: 02-9938282 
דוא”ל:office.oy@gmail.com 
אתר אינטרנט:http://www.orotyehuda.org.il/
להתראות בניוזלטר הבא...


 


אם אינכם רואים מייל זה, אנא לחצו כאן

הודעה זו נשלחה אל toval.naama@gmail.com מאת toval.giliao@gmail.com
עדכן פרופיל/כתובת מייל | הסרה | דיווח על שימוש לרעה
 
 
נשלח באמצעות מערכת דיוור אלקטרוני V.I.Plus   מבית ATP-LOGIC