מייצג אותנו בכבוד בהנהלת החמ"ד!

נתיב קארו מכיתה י"ב1, יו"ר מועצת התלמידים המחוזית
ודובר המועצה הארצית, במפגש עם הנהלת החמ"ד.