מסע ברחבי הארץ שיוצר תהליך פנימי לתלמידי כיתות יא', בו הם מבררים את המקום האישי שלהם ביחס לשאלות של זהות אישית ולאומית.

השנה יוצאים התלמידים ביום שלישי, כא' מרחשון לשבוע עבודה בגליל העליון שבו יפגשו עם סוגיות ואנשי מפתח בנושא: זהות ישראלית.