מסע ברחבי הארץ שיוצר תהליך פנימי לתלמידי כיתות יא',

בו הם מבררים את המקום האישי שלהם ביחס לשאלות של זהות אישית ולאומית.

התלמידים יוצאים לשבוע עבודה בגליל העליון ובמהלכו נפגשים עם סוגיות ואנשי מפתח בנושא: זהות ישראלית.