מסע פילים לכיתות י'

'מסע פילים' הוא מסע נודד ולכל אורכו התלמידים סוחבים על גבם את הנדרש ליומיים של טיול