מפגש בוגרים לקראת גיוס

לקראת גיוס של אחד מבוגרינו, קיימו בני מחזור י"ח מפגש מרומם.