מפגש בוגרי הישיבה ללימוד משותף בישיבת הר עציון

מזה כמה שנים, בימי ראשון, מתאספים מספר בוגרי הישיבה בישיבת הר עציון עם הרב ראובן רוזנשטרק ללימוד כתבי הרב סולובייצ'יק.