מפגש כיתתי ו- ODT

כיתה י"א 2 יציאה לפעילות O.D.T  ושיח בעקבותיו ביער בקרבת הישיבה, היה כיף ומעניין. 

חשבנו על תובנות רבות בחיינו בעזרת משחקי האתגר.  

הפעילות הועברה ע"י צוות של"ח התותחים!