מקדשים את זכרו של זכריה באומל הי"ד

עשייה חינוכית אצלנו בישיבה לזכרו של זכריה באומל הי"ד,