משמר לימוד גמרא לכיתות ט'

לקראת החנוכה ולקראת חידון הגמרא הישיבתי ארגנו בשכבת ט' משמר לימוד גמרא. 

מנהל הישיבה הרב ג'ייסון פתח את הערב בדברי פתיחה עוצמתיים ולאחר מכן עברנו ללימוד עצמאי של התלמידים בחברותות וחבורות לימוד.
המשכנו לארוחת ערב יהודית עם סירי צ'ולנט טעימים במיוחד מעשה ידי הרב עקיבא.
חתמנו את הערב בלימוד הורים ובנים על עוצמתה של התורה שבעל פה שמתגלה בחנוכה.

ראש הישיבה סיכם את הערב עם דברים מעוררי לב ונפש לקראת החנוכה.
ב"ה שזיכנו ללמוד וללמד ולהגדיל תורה ולהאיר את העולם!